ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกระบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกระบบดิจิตัล ตำบลท่าโพธิ์ คณะสหเวชศาสตร์

ดาวน์โหลด

 8 total views,  1 views today