ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกเป็นพลังกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาช่าสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกเป็นพลังกระแทกนิ่วฯ ของคณะแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading