ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.108/2566 (เลขที่โครงการ 66017279444) (ครั้งที่ 2)

ebp108-66

 

ดาวน์โหลด

Loading