ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ตำบลท่าโพธิ์ฯ ของคณะแพทย์

ดาวน์โหลด

 10 total views,  1 views today