ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๓/๒๕๖๖

ebp113-2566

ดาวน์โหลด

 9 total views,  1 views today