(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2) (เอกสารเลขที่ งปม.81/2566)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ ของคณะสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

 6 total views,  1 views today