ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปพอลิเมอร์ขนาดเล็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เอกสารเลขที่ งปม.115/2566

ebp115-2566

ดาวน์โหลด

 7 total views,  1 views today