ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.121/2566 (เลขที่โครงการ 66017138315)

ebp121-66

 

ดาวน์โหลด

 16 total views,  1 views today