ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 ระบบ

plan66-66020002796

ดาวน์โหลด

Loading