ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) สำหรับเครื่องเอกซเรย์รังสีร่วมรักษา จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) สำหรับเอกกซเรย์รังสีร่วมรักษา 1 หลอด ของคณะแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading