ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097780582

BB.9

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading