ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารอัตโนมัติด้วยระบบโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง และระบบการแยกสารความละเอียดสูงในเครื่องเดียวกัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097363642

BB.10

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading