ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบระเหิดพร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างชนิดลูกกลิ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097559294

BB.13

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading