ซื้อเครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมแรงดัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65117319770

BB.14

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading