ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจหัวใจสะท้อนความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องตรวจหัวใจสะท้อนความถี่สูงฯ ของคระสหเวชศาสตร์ (ครั้งที่2)

ดาวน์โหลด

Loading