ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต และอาคารขวัญเมือง จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 65097479549

RD.29

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading