จ้างบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์และคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65107073054

RD.31

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading