ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 270,000 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117178658

RD.38

 

ดาวน์โฆลดเอกสาร

 14 total views,  1 views today