ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อนิรภัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งตู้ปลอดเชื้อนิรภัย จำนวน 2 ชุด ตำบลท่าโพธิ์ ของคณะแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading