ซื้อตู้อุ่นสารน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66017257680

BB.82

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading