ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์บนไมโครเพลทประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๒๗/๒๕๖๖

ebrd27-2566

ดาวน์โหลด

 6 total views,  1 views today