ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบสระหอพระเทพรัตน์ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.29/2566

ตารางราคากลาง-ขึ้นเว็บ

ดาวน์โหลด

Loading