ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเจริญเติบโตฯ จำนวน 3 เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

webp117-2566

ดาวน์โหลด

Loading