ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปตัวอย่างสำหรับทดสอบของงานด้านพอลิเมอร์ ฯ จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

webp110-2566

ดาวน์โหลด

 5 total views,  1 views today