ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.143/2566 (เลขที่โครงการ 66027372878) (ครั้งที่ 3)

ebp143-66

 

ดาวน์โหลด

Loading