ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง (ห้องการเรียนการสอนระบบไฮบริท) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097591627

BB.85

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 5 total views,  2 views today