ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จำนวน 28 เครื่อง ของกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.23/2566

webrd23-2566

ดาวน์โหลด

Loading