ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.30/2566 (เลขที่โครงการ 66027029608)

ebrd30-66

 

ดาวน์โหลด

Loading