ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 96 ลูก ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebrd25-2566

ดาวน์โหลด

Loading