ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.154/2566 (เลขที่โครงการ 66037126479)

ebp154-66

 

ดาวน์โหลด

Loading