(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ebrdd36-66

 

ดาวน์โหลด

 26 total views,  1 views today