(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 88 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)

ebrdd46-66

 

ดาวน์โหลด

Loading