ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์

จำหน่ายซากพัสดุ-เภสัชศาสตร์

ดาวน์โหลด

Loading