(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ งปม.157/2566)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ ฯจำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 4)

ดาวน์โหลด

Loading