(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ของโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2566)

ebrdd47-66

 

ดาวน์โหลด

Loading