ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 88 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.46/2566 (เลขที่โครงการ 66059096008)

ebrd46-66

 

ดาวน์โหลด

Loading