ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง rotary evaporator ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.50/2566 (เลขที่โครงการ 66059336158)

ebrd50-66

 

ดาวน์โหลด

Loading