ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบสระหอพระเทพรัตน์ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebrd29-2566

ดาวน์โหลด

Loading