ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดไม่รุกล้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 66027560067

RD.54

 

ดาวโหลดเอกสาร

Loading