ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงฉีกขาดของฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) เอกสารเลขที่ งปม.145/2566

ebp145-2566

ดาวน์โหลด

Loading