ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 3,285 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.42/2567 (เลขที่โครงการ 66129296893)

ebrd42-67

 

ดาวน์โหลด

Loading