(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ รด.26/2566)

ยกเลิกประกาสประกวดราคายกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารอเนกประสงค์ ของ โรงเรียนมัธยมสาธิต

ดาวน์โหลด

Loading