ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 120 เครื่อง ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.59/2567 (เลขที่โครงการ 67039360812)

ebrd59-67

 

ดาวน์โหลด

Loading