ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ประกาศประมูลขายทอดตลาดปี 66 (วิทยาลัยพลังงา

ดาวน์โหลด

Loading