ประกวดราคาซื้อระบบภาพเสียง และควบคุมห้องประชุม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049135792

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 6037443584

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127160542

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097224169

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65087093694

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร (เดือนพฤศจิกายน 2565) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65107332571

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร(เดือนตุลาคม 2565) จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097381685

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในส่วนของอาคารหอพักบุคลากรจำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097542998

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097534584

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลานจอดรถอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65067472479

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading