ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097224169

RD.27

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading