ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077404892

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 15 เครื่อง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127253372

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่โครงการ 65097490578

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087000500

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087348259

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๕ เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 65097444783

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๗ เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 65097471509

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อชุดกล้องผ่าตัดนิ่วในไตและต่อมลูกหมาก จำนวน ๑ ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 65097485846

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อเครื่องวัดบิลลิรูบินในเลือดสำหรับเด็กผ่านทางผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 65097501738

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 65097507368

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading