ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 313 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 313 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ รด.41-65

ดาวน์โหลด

Loading