ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.118/2565 (เลขที่โครงการ 65047419826)

ebp118-65

 

ดาวน์โหลด

Loading