ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื่้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

webp110-2565

ดาวน์โหลด

Loading